Acesan 30 Mg 63 Tabl.

7.95

Opis

Nazwa: AcesanPostać: tabl.Dawka: 0,03 gOpakowanie: 63 tabl.Skład:Jedna tabletka zawiera 30 mg kwasu acetylosalicylowego (Acidum acetylsalicylicum).Substancja pomocnicza o znanym działaniu: żółcień chinolinowa, lak (E104)Wskazania:•Zapobieganie zawałowi mięśnia sercowego u pacjentów z wieloma czynnikami ryzyka•Zapobieganie powikłaniom zatorowo-zakrzepowym po interwencjach na naczyniach (pomostowanie aortalno-wieńcowe – ang. CABG)•Zapobieganie udarowi mózgu•W dławicy piersiowej•Zapobieganie powikłaniom zatorowo-zakrzepowym po świeżym zawale mięśnia sercowego:Produktu nie należy stosować:•w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną – kwas acetylosalicylowy, inne salicylany lub na którąkolwiek substancję pomocniczą•u pacjentów ze skazą krwotoczną,•u pacjentów z czynną chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy,•u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby,•u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek,•u pacjentów z ciężką niewydolnością serca,•u pacjentów z napadami astmy oskrzelowej w wywiadzie, wywołanymi podaniem salicylanów lub substancji o podobnym działaniu, szczególnie niesteroidowych leków przeciwzapalnych,•jednocześnie z metotreksatem w dawkach 15 mg na tydzień lub większych•w ostatnim trymestrze ciąży,•u dzieci w wieku do 12 lat w przebiegu infekcji wirusowych ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu Reyea – rzadkiej, ale ciężkiej choroby powodującej uszkodzenie wątroby i mózgu.Działania niepożądane:Działania niepożądane zostały pogrupowane na podstawie klasyfikacji układów i narządów. Częstość działań niepożądanych została zdefiniowana następująco:bardzo często (≥1/10), często (1/100 do < 1/10),niezbyt często (1/1000 do < 1/100), rzadko (1/10 000 do < 1/1000), bardzo rzadko ( 100 mg/kg mc./dobę przez więcej niż 2 dni) może być spowodowane długotrwałym przyjmowaniem dawek terapeutycznych lub zatruciem ostrym (w wyniku przedawkowania) potencjalnie zagrażającym życiu, np. po przypadkowym przyjęciu produktu leczniczego przez dzieci.Objawy zatrucia w wyniku długotrwałego przyjmowania produktu leczniczego są niespecyficzne, przez co łatwe do zbagatelizowania. Lekkie zatrucie, lub salicylizm, występuje zwykle po wielokrotnym przyjęciu zbyt dużych dawek. Objawy zatrucia obejmują: zawroty głowy (w tym pochodzenia błędnikowego), szumy uszne, głuchotę, nadmierne pocenie się, nudności i wymioty, ból głowy, dezorientację i mogą przeminąć po zmniejszeniu dawki przyjmowanego produktu leczniczego. Szumy uszne mogą pojawić się po wystąpieniu stężenia produktu leczniczego we krwi od 150 do 300 mikrogramów/ml. Poważniejsze działania niepożądane występują, gdy stężenie kwasu acetylosalicylowego we krwi jest powyżej 300 mikrogramów/ml.Ciężkie zatrucie charakteryzuje się poważnymi zaburzeniami równowagi kwasowej, a objawy różnią się w zależności od wieku i ciężkości zatrucia. U dzieci objawia się najczęściej kwasicą metaboliczną. Stężenie kwasu acetylosalicylowego we krwi nie pozwala oszacować stopnia zatrucia. Wchłanianie kwasu acetylosalicylowego może być zmniejszone w wyniku opóźnionego opróżniania żołądka, tworzenia się złogów w żołądku lub w wyniku przyjęcia produktu leczniczego w postaci tabletek powlekanych. Leczenie ciężkiego zatrucia jest uzależnione od przyjętej dawki, stadium i objawów klinicznych. Należy zastosować standardowe techniki postępowania w przypadku zatrucia.Podstawowe działania, które należy podjąć, to zwiększenie wydalania substancji czynnej oraz przywrócenie równowagi elektrolitowej i równowagi kwasowo-zasadowej.Ze względu na złożoną patofizjologię skutków zatrucia salicylanami objawy oraz wyniki badań mogą obejmować:Objawy Wyniki badań Postępowanie Zatrucie lekkie do umiarkowanego Płukanie żołądka, wielokrotne podanie węgla aktywowanego, forsowana diureza alkalicznaPrzyspieszony oddech,hiperwentylacja, alkaloza oddechowaAlkalemia, alkaluriaPodawanie płynów i kontrola stężenia elektrolitówObfite pocenie sięNudności, wymiotyZatrucie umiarkowane do ciężkiego Płukanie żołądka, wielokrotne podanie węgla aktywowanego, forsowana diureza alkaliczna, hemodializa w ciężkich przypadkachAlkaloza oddechowa z wyrównawczą kwasicą metabolicznąKwasica, aciduriaPodawanie płynów i kontrola stężenia elektrolitówBardzo wysoka gorączkaPodawanie płynów i kontrola stężenia elektrolitówZaburzenia układuoddechowego: odhiperwentylacji, obrzęku płuc niesercowego pochodzenia do zatrzymania oddechu i asfiksjiZaburzenia serca i naczyń krwionośnych od arytmii, niskiego ciśnienia krwi do zatrzymania pracy sercaCiśnienie krwi, zmiany w zapisie EKGUtrata płynów i elektrolitów: od odwodnienia, oligurii aż do niewydolności nerekHipokaliemia, hipernatremia, hiponatremia, zaburzona praca nerekPodawanie płynów i kontrola stężenia elektrolitówZaburzenia metabolizmu glukozy, ketozaHiperglikemia, hipoglikemia (szczególnie u dzieci)Zwiększone stężenie ketonówSzumy uszne, głuchotaZaburzenia układu pokarmowego: krwawienia z układu pokarmowegoZaburzenia krwi: od zahamowania agregacji płytek krwi do koagulopatiinp. wydłużenie czasu protrombinowego, hipoprotrombinemiaZaburzenia neurologiczne: toksyczna encefalopatia i hamowanie czynności OUN objawiające się letargiem, dezorientacją aż do śpiączki i napadu drgawkowegoPostępowanie po przedawkowaniu:Pacjenta należy natychmiast przewieźć do szpitala.Postępowanie zależy od wielkości przyjętej dawki, stadium i objawów klinicznych. Należy zastosować środki, mające na celu zmniejszenie wchłaniania substancji czynnej: płukanie żołądka, podanie węgla aktywowanego oraz kontrolować równowagę kwasowo-zasadową (niezbędna jest kontrola następujących parametrów krwi: pH, pCO2, stężenia wodorowęglanów, stężenia potasu). Jeśli zachowana jest prawidłowa czynność nerek, można zastosować diurezę alkaliczną aż do uzyskania pH moczu w zakresie 7,5-8; w przypadku stężenia salicylanów w osoczu powyżej 500 mg/l (3,6 mmol/l) u dorosłych lub 300 mg/l (2,2 mmol/l) u dzieci należy rozważyć możliwość zastosowania forsowanej diurezy alkalicznej. Należy stosować wlewy dożylne zawierające NaHCO3, KCl oraz leki moczopędne.W przypadkach ciężkiego zatrucia można zastosować hemodializę lub dializę otrzewnową.Należy uzupełniać płyny oraz prowadzić ogólne postępowanie objawowe.Ciąża:CiążaHamowanie syntezy prostaglandyn może mieć niekorzystny wpływ na ciążę i (lub) rozwój zarodka lub płodu. Wyniki badań epidemiologicznych wskazują na to, że stosowanie inhibitorów syntezy prostaglandyn we wczesnym okresie ciąży zwiększa ryzyko poronienia, występowania wad wrodzonych. Całkowite ryzyko wystąpienia wrodzonych wad sercowo-naczyniowych zwiększa się z mniej niż 1% do około 1,5%. Uważa się, że ryzyko zwiększa się wraz z dawką i długością terapii.U zwierząt po podaniu inhibitorów syntezy prostaglandyn zaobserwowano zwiększone ryzyko obumarcia zapłodnionego jaja w okresie przed i po zagnieżdżeniu się w macicy oraz zwiększone ryzyko obumarcia zarodka lub płodu. Dodatkowo, u zwierząt, po podaniu inhibitorów syntezy prostaglandyn w okresie organogenez
donoszono o zwiększonej liczbie przypadków różnych wad rozwojowych, w tym wad sercowo-naczyniowych.Kwas acetylosalicylowy nie powinien być stosowany u kobiet w pierwszym i drugim trymestrze ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne. W razie stosowania kwasu acetylosalicylowego przez kobiety planujące ciążę lub w pierwszym i drugim trymestrze ciąży, należy stosować jak najmniejszą dawkę leku przez jak najkrótszy czas. W trzecim trymestrze ciąży wszystkie inhibitory syntezy prostaglandyn mogą powodować narażenie płodu na:-działania toksyczne na układ krążenia i oddechowy (włącznie z przedwczesnym zamknięciem przewodu tętniczego i nadciśnieniem płucnym),-zaburzenia czynności nerek mogące prowadzić do niewydolności nerek i małowodzia;W końcowym okresie ciąży wszystkie inhibitory prostaglandyn mogą spowodować narażenie matki i noworodka na:-możliwość wydłużenia czasu krwawienia oraz działanie antyagregacyjne, które może ujawnić się nawet po zastosowaniu małych dawek,-zahamowanie czynności skurczowej macicy prowadzącej do opóźnienia porodu lub przedłużenia akcji porodowej.W konsekwencji kwas acetylosalicylowy w dawkach 100 mg/dobę lub wyższych jest przeciwwskazany w trzecim trymestrze ciąży.Karmienie piersiąKwas acetylosalicylowy i jego metabolity przenikają w niewielkich ilościach do mleka kobiet karmiących piersią. Ponieważ jak dotąd, podczas krótkotrwałego stosowania salicylanów przez matki, nie stwierdzono występowania działań niepożądanych u niemowląt karmionych piersią, przerywanie karmienia piersią z reguły nie jest konieczne. Jednakże w przypadku regularnego przyjmowania dużych dawek kwasu acetylosalicylowego, karmienie piersią powinno być wcześniej przerwane.

Serce i układ krążenia

herbatka bocianek opinie, tabletki w ciąży, leki na erekcję opinie, ceny w aptekach, bals sulphur żel przeciwreumatyczny, cerave pianka do mycia twarzy, sinupret czy sinulan, immunoglobulina cena apteka, pharmaceris puri ichtilium, coś na wypadanie włosów, witaminy na kręgosłup, żel na ząbkowanie ze szczoteczką, octenisept płyn

yyyyy